27 Kasım 2013 Çarşamba

Çocuklar Artık Teknolojiyi Kullanıyor.

Çocuklar Her Şeyi Biliyor!
Biz Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenleri alanımızla ilgili olarak “çocuklar her şeyi biliyor” cümlelerini sık sık duymaktayız. Daha önce BT alanına ilişkin bir ders almamış öğrencilerin, diğer alan öğretmenlerinin ve velilerin bu söylevlerini anlayışla karşılayabiliyorken, ağızdan ağza yayılan bu izlenimin hızlıca değişmesi gerektiğinin de farkındayız.Dijital yerli olan yani teknoloji çağında doğmuş öğrencilerimizin bu konudaki düşüncelerini çok kısa sürede değiştirebilsek de onların bazı basit hâkimiyetlerini yeterli bulan kişilerin düşüncelerinde bir değişiklik yaratma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Biz bu alanın uzmanları ve öğrencileri en iyi değerlendirebilecek kişiler olarak diyoruz ki “öğrencilerimizi çağın gerektirdiği yeterliliklerle donatamamaktayız”.

Çocukların Ne Bilmesi Gerekiyor?
Teknoloji bizim bildiğimiz dünyayı tamamen değiştirmektedir. İletişim şekillerinden savaşlara, üretimden, rekabete, bilginin edinilmesinden eğitime kadar her yapıyı değişmeye zorlayan teknoloji buna ayak uyduramayan toplumlara söz hakkı tanımamaktadır. Yetiştirdiğimiz bireylerin teknolojiye hâkimiyetleri, uzmanlıkları ve  bunu hangi amaçlar için kullandıkları  toplum olarak  gelecekteki rolümüzü belirleyecektir.
Facebook’ta yazışabilen, kes kopyala ile ödev hazırlayan, oyun oynamakta başarılı, bir iki yere tıklamayı kestirebilen  çocuklarımızın  her şeyi bildikleri varsayılmakta,  gerçek yeterlilikleri bilgi toplumunun gerekleri  ile etkili kullanım ise göz ardı edilmektedir. Öğrencilerimizin alanımıza ilişkin yeterliklerinden ve teknolojiyi kullanma amaçlarından kaygı duymaktayız.

Uluslararası Sınavlardaki Durumumuz
2011 Haziran ayında açıklanan PISA,BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri  – ICT) raporunda da kısaca okullara sadece teknolojik araç-gereçleri doldurmak yeterli olmamaktadır” denilmektedir.  BT alanına ilişkin yeterliliklerin artık öğrenciler tarafından kendi kendilerine kazanıldığını ileri süren düşüncelere istinaden rapor dikkatle incelendiğinde durumun bu şekilde olmadığı ortaya çıkmaktadır. Dijital resim işleme, veri tabanı oluşturma, hesap tablosu kullanarak grafik oluşturma, sunum oluşturma ve ses, görüntü ve resim içeren çoklu ortam materyali hazırlama olarak 5 temel  alanda OECD ülke ortalamalarının çok altında kaldığımız raporda açıkça görülmektedir. 2012 yılı PISA ICT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) değerlendirmelerindeki durumumuzun bazı illerimizde katılacak öğrencilerin BT kursuna alınmasıyla bile değiştirilemeyecek şekilde daha da kötüye gideceği öngörülebilir.
Katıldığımız Uluslararası Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Sınavı ise (EU KIDS Online) bir başka örnek olarak verilebilir. Bu sınav 2009-2011 yılları arasında 25 Avrupa ülkesinin katılımıyla yapılmıştır. Ülkemizden 9-16 yaşlarında 1000 çocuk ve aileleri katılmıştır. Araştırmada internet konusunda en düşük bilgiye sahip kullanıcılar Türkiye’de çıkmıştır. Aileler arasında da Türkiye’deki ebeveynler internet hakkında en az bilgiye sahip olan grup olarak değerlendirilmiştir. AB tarafından yayınlanan  "Key Data on Learning and Innovationthrough ICT at School in Europe 2011" raporunda ise ülkemizdeki durumun sanıldığının aksine olduğunu gösteren çok sayıda veri bulunmaktadır. Ayrıca, bu konuda ülkemizde yapılan araştırmaların çokluğu sebebiyle burada paylaşımı mümkün olmayan veriler de bu yöndeki bulguları doğrulayıcı niteliktedir.


Çözüm Önerileri
·   Birincisi Beşeri sermayeye yatırım yapma(Bireyi ekonomik süreçlerde daha üretken ve rekabetçi yapma fonksiyonu)
·   İkincisi Bireyde mevcut olabilecek her yeteneği ortaya çıkarmak(Bireyin kendi tavanını bulmasına uygun bir ortam sağlanması)
·         Üçüncüsü bazı toplumsal değerlerin nesiller arası aktarımında aktif köprü rölü

Artık hocaların daha önce zor ve az bulunan bilgi aktarma dönemi bitti. Bulabilirsen tüm bilgiler bedava. Biz o bilgiye nasıl ulaşabiliriz bunun yöntemlerini  aktarmalıyız.
Önce savunma psikolojileri, sonra yenilgi psikolojileri, daha sonra da yamama/yamanma psikolojileri geliştirdik.

Sonuçta, Batılılar üretiyor, biz de Batı kültürünün posası çıkmış ürünlerini tepe tepe tüketiyoruz burada: Kültürde, sanatta, düşüncede tam anlamıyla bir tıkanma, bir yok oluş serüveni yaşıyoruz.


Aşağıdaki fotoğraflarda Türkiye ilk 10 da. Ayrıca Türkiyedeki illere göre durumda şaşırtıcı...

Hiç yorum yok: